Adfocom klant

FOCWA werd opgericht in 1936 als Federatie van Organisaties in de Carrosserie- en Wagenbouw en Aanverwante bedrijven. Anno nu is het een actieve Nederlandse brancheorganisatie met ruim 2.200 aangesloten bedrijven.

Alle activiteiten van FOCWA zijn erop gericht om leden te helpen en te stimuleren het uiterste uit hun ondernemerschap te halen. Dat gebeurt via belangenbehartiging en ondersteuning op velerlei terreinen. Zoals bij sociaal-economische aangelegenheden, maar ook op gebied van techniek en innovatie, scholing en opleiding, kwaliteits- milieu- en arbozorg, individuele bedrijfsadvisering en -begeleiding, communicatie en public relations. FOCWA fungeert als een platform en kenniscentrum waar leden voor elke vraag terecht kunnen. Voor bedrijven, die als FOCWA bedrijf willen (blijven) opereren, voert FOCWA een helder selectiebeleid met jaarlijkse controles.

FOCWA heeft zelf ICT management in huis. Adfocom wordt op regelmatige basis gevraagd om aanvullend hierop het netwerk te beheren voor de diverse interne organisaties. Verschillende disciplines stellen verschillende eisen aan een netwerkomgeving. Een breed scala aan servers en services welke allemaal centraal beheerd worden is dan een logisch gevolg en tegelijkertijd een leuke uitdaging om mee bezig te mogen zijn.

Focwa