Grip op de business met NAV Greenline

Als ergens de handel bruist, is het wel bij Qualiflor. De dochteronderneming van Dutch Flower Group levert bloemen en planten aan de Franse markt. Achter de dagelijks dynamiek van deze bloeiende handel gaan tal van digitale processen schuil. Adfocom bracht ze onder in NAV Greenline. “Zo houden we grip op de business.”

Natuurlijk is prijs een belangrijke factor in de bloemen- en plantenhandel. Maar creativiteit is zeker zo belangrijk, verzekert Jeroen Meerman. Als vestigingsmanager van Qualiflor is hij verantwoordelijk voor de operationele en strategische aansturing van een dertienkoppig team. “Het draait in toenemende mate om product development. Steeds weer zoeken naar added value in het productaanbod, daar zijn wij goed in. Een proces dat wij overigens zien als een vorm van cocreatie, omdat we het in nauwe samenwerking met onze klanten doen.”
Die klanten bevinden zich vooral in Frankrijk, waar Qualiflor stevig voet aan de grond heeft. “We kennen de Franse markt door en door en hebben een nauwe relatie met onze afnemers.”

Cocreatie
Als het om cocreatie gaat, ziet Meerman parallellen met de samenwerking met Adfocom. “De hele keten, van inkoop tot verkoop en expeditie, bestaat uit een aaneenschakeling van processen. Om je een indruk te geven: de gemiddelde doorlooptijd van een order bedraagt een uurtje of zes, zeven. In die tijd wordt er verkocht, ingekocht, geleverd en gefactureerd. Al die processen hebben we de afgelopen jaren met Adfocom gedigitaliseerd en aan elkaar gekoppeld.”
Met behulp van ERP-pakket NAV Greenline, specifiek ontwikkeld voor de sector, gaf Adfocom daar goed vorm aan. “Dat proces noem ik cocreatie”, legt Meerman uit. “Wij hebben bepaalde behoeften, Adfcocom vertaalt die in de inrichting van het pakket, zodat wij zowel qua functionaliteiten als gebruikersinterface efficiënt en prettig kunnen werken.”

Zicht op business
Voor Meerman is het belangrijk dat hij beschikt over de juiste managementinformatie. “Die informatie wil ik wekelijks, maandelijks of per kwartaal kunnen ontsluiten om er vervolgens op te sturen. Van inkoopresultaat tot transportperformance en financiële rapportage, het is allemaal belangrijk. Adfocom heeft NAV Greenline zo ingericht voor ons, dat we grip houden op onze snelle business. Ondanks ons soms beperkte budget weet Adfocom toch dat resultaat te bereiken.”

Qualiflor