blog bloggingit header

Vmware vSphere error: “Error parsing the server “ip” clients.xml file.

Vandaag weer eens een oude bekende:

Wanneer je de VMWare vSphere client start om de VMWare omgeving te managen krijg je de volgende melding:

VMWare vSphere error: “Error parsing the server “ip” clients.xml file.
Login will continue, contact your system administrator.

 Hier is een vmware artikel over:

http://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&cmd=displayKC&externalId=1022611

er zijn 2 oplossingen:

A. verwijder MS update: 980773
B. Installeer “Update 1” voor vmware vsphere client 4.0.

Ik raad optie B aan, dan is het probleem opgelost. In het geval van A. weet je zeker dat die bij een volgende Windows update weer terugkomt.

EMC SAN nieuwe “features” FAST sub lun, Fast Cache en Lun compressie 3/3

In navolging op de twee voorgaande delen, hierbij het laatste deel.

Block Compression

In het Nederlands, blok compressie. Zoals de naam al aangeeft, compressie op blok niveau.  Een groot verschil hierin is dat het _geen_ de-duplicatie is en ook geen data compressie. Hieronder een samenvatting van deze twee in een notendop:”

“De-duplicatie” elimineert dubbele opslag van bv. hetzelfde bestand. Als één exact zelfde bestand 2x voorkomt, kan je het 1x opslaan en de 2x naar de opgeslagen versie verwijzen. Even heel erg plat, maar daar hebben we het over met “de-duplicatie”.

“Compressie” daarentegen “comprimeert” zogeheten “data”. Denk daarbij aan een document welke gecomprimeerd word. Veel gebruikte programm’s zijn WinZIP en WinRAR.

Block compressie zit dieper. Wat er gedaan word is de “ruwe” data welke in bepaalde “Blok grootte” weggeschreven word op disken gecomprimeerd word. Hiermee kan het SAN altijd compressie uitvoeren. Bij de-duplicatie moeten er dubbele files zijn, compressie is normaliter niet mogelijk op een SAN. EMC claimt met hun technieken tot 50% compressie te kunnen halen en liggen daarmee 20% hoger dan claims met de-duplicatie. De tijd zal het leren…

EMC SAN nieuwe “features” FAST sub lun, Fast Cache en Lun compressie 2/3

In navolging op het vorige artikel, gaan we hier verder met de “nieuwe” features.

Fast-cache

Een ander nieuw aspect is: “Fast-cache”. Met de komst van SATA is het nog interessanter om goed te kunnen “cachen”. Als je het vorige voorbeeld neemt (en ik ga nu een nieuw voorbeeld schetsen, zet nooit een database op SATA tenzij dit weloverwogen gebeurd, bv. archivering) kan je de database van 100GB op SATA zetten, als die actieve 10GB maar HEEL SNEL te benaderen is. Dit kan o.a. gerealiseerd worden met Caching, maar een SAN heeft maar een bepaalde hoeveelheid cache on-board waar je het mee dient te doen. Dit veranderd met de komst van Fast-cache. Fast cache stelt een SAN in staat om EFD (Enterprise Flash Disk=SSD) disken te gebruiken voor caching. Simpel gezegd plaats je EFD disken in het SAN en hiermee breid je de on-board cache van bv. 2GB uit naar 100GB (kan tot wel 2TB). Dit houdt in dat de gehele database in de cache kan komen te draaien. We hebben het hier over 1000’en IOPS.

Morgen het vervolg en sluitstuk 3/3 inzake Lun-Compressie

EMC SAN nieuwe “features” FAST sub lun, Fast Cache en Lun compressie 1/3

Van de week was ik weer lekker met verschillende type SAN oplossingen in de weer, waaronder een CX4-120. Naast de standaardwerkzaamheden kwam er toevallig ook wat voorbij wat mijn aandacht trok. En dat is:

FAST Sub-lun (Fully Automated Storage Tiering)
FAST Cache (Fully Automated Storage Tiering – Caching)
LUN Compression

Fast Sub-lun (Fully Automated Storage Tiering)

Mijn belevenis, een van de sterkste features van een 3PAR is het werken met “Chuncks”. Chuncks houd in dat je niet meer werkt met disken, raid groups, en dergelijke. Nee, de data word los getrokken van de storage, je geeft alleen aan hoe je dit aan wil bieden. Het zij via iSCSI of Fiber Channel, en dat is alles. Wat is hierbij het voordeel? nog niets, maar wel als je dit combineert met “chunks” (datablokken) die automatisch verplaatst kunnen worden naar de “Tier” die hierbij past.

Voordat we verder gaan, eerst en overzicht van welke “tiers” (lagen) er zijn:

Tier 0 = SSD (Solid State Disk)
Tier 1 = FC Disk
Tier 2 = SATAII disk
Tier 3 = offline media

Zoals te zien is, is “Tier 0” de snelste media waarbij “Tier 3” (vaak offline) de traagste media is. Voor een overzicht van de verschillende snelheden per “Tier” kan je hier terecht: http://en.wikipedia.org/wiki/IOPS

Terugkomend op de “Chuncks”, als we het kort samenvatten krijgen we het volgende. Nu de data in “Chuncks” verdeeld is, zou het geweldig zijn als deze “Chunks” automatisch verplaatst worden naar de storage waar deze het beste tot zijn recht komt. Een database van 100GB kan in “Chuncks” worden opgedeeld, waarbij de 10GB die echt actief is op Tier 0 komt, de 20GB die minder actief is op Tier 1 waarbij de overige 70GB op Tier 2 komt. Hierbij haal je het optimale uit de storage die je tot je beschikking hebt en hoef je niet achteraf te schakelen. Denk hierbij dat een database in test op SATA goed werkte, in productie ook, maar naarmate het proces binnen het bedrijf veranderd er meer vraag is en de performance vereiste omhoog gaan. Het SAN kan dan zelf acteren in de vraag naar snelheid. Het tegenovergestelde kan ook plaatsvinden, die database server die nog op snelle storage stond zal automatisch (na uitfasering b.v.) verplaatst worden naar tragere storage.

Word vervolgd….. (volgende week)

Exchange 2010 toegangsrechten tot alle mailboxen

Vaak willen beheerders of andere personen binnen een organisatie toegang tot alle e-mailboxen. En dan letterlijk alles. Vooral om b.v. vragen te kunnen behandelen als “ik ben al op vakantie, maar wil je mijn out-of-office, oftewel de afwezigheidsassistent nog even instellen”. Dit is niet mogelijk zonder direct een gebruiker zijn wachtwoord te resetten.
Ik waarschuw klanten _altijd_ als ze het vragen, weet je zeker dat je het wil. Moet je dit nog melden? Als ze het dan nog willen kunnen we een gebruiker toegang geven tot alle mailboxen. Dit kan als volgt:

Vanaf de exchange server dien je de Exchange Management Shell te starten en voeren we onderstaand commando in:

Get-MailboxDatabase -identity “naamvandemailboxstore” | Add-ADPermission -user [gebruikersnaam] -AccessRights GenericAll

een voorbeeld:

Get-MailboxDatabase -identity “MailboxStoreVerkoop” | Add-ADPermission -user Medewerker -AccessRights GenericAll

En voilà, zowel via webmail als je lokale outlook client kan je overal bij.