No license available, hardphones resetten

Het gebeurt nogal eens als er nieuwe telefoons geleverd zijn dat de telefoons “no license available” weergeven. Kijken we dan naar de normale licenties is er niets aan de hand. In 9 van de 10 gevallen is dan het probleem dat de whitelist van Swyx waarin alle serienummers van de geregistreerde Swyx (Siemens) telefoons staan niet up-to-date is. Ook komt het een in een enkel geval voor dat deze whitelist corrupt is waardoor de “No license available” melding volgt of zelfs telefoons spontaan om de paar minuten rebooten. In een dergelijk geval is het advies update de whitelist. Deze is te vinden in de Swyx Knowledgebase: Most recent Swyxphone whitelist (kb2589).

Mooier en netter is het natuurlijk indien de whitelist automatisch wordt geüpdate. Gelukkig is er dan powershell en het Swyx-gebruikers forum:

If your regularly buy new SwyxPhones for your SwyxWare you might need to
update SwyxWare’s SwyxPhone whitelist in order to use the new phones without
buying a SwyxPhone license. It’s possible to do this automatically using the
following Windows Powershell Script:

$url = "ftp://ftp.swyx.com/pub/phonewhitelist/phonewhitelist.msi"
$msi = join-path $env:temp "Phonewhitelist.msi"
if (test-path -PathType leaf $msi) { remove-item -force -Path $msi }
$webClient = new-object "System.Net.WebClient" $webclient.DownloadFile($url,$msi)
msiexec.exe /qb /i $msi

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *